• 1

Resmi Kurum İzinleri

Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvurusu ve üretim izni alınabilmesi için nelerin gerekli olduğunu burdaki bilgileri okuyarak edinebilirsiniz…  Devamı

Çevre Danışmanlığı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç kendi başına bir karar verme…  Devamı

Destek ve Teşvikler

İş fikirleri, yeni yatırımlar ve büyüme arzusunda olan işletmelerin iş hayatını yönlendirici etkisi bulunan sınırlayıcı veya destekleyici kamusal düzenlemelere… Devamı

Kalite ve TSE Danışmanlığı

ISO, TSE, OHSAS, SA, BRC, IFS, GLOBALGAP, GMP, PAS 220, Helal Gıda, Uluslar Arası Gıda Güvenliği Sistemleri gibi konularda detaylı bilgi alabilirsiniz… Devamı